Salgs- og leveringsbetingelser

På netshoppen Chrisserstickers.dk kan betales med følgende nordisk udstedte betalingskort: Dankort, VISA/Dankort, VISA, Eurocard/MasterCard og Visa Elektron. Der betales pt. ingen kortgebyr på hjemmesiden

1. Tilbud
Tilbud, hvor der ikke er angivet acceptfrist, gælder 30 dage fra tilbuddets datering. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er altid incl. moms.

2. Ordrebekræftelser
Kun ordrer, hvor der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra Chrisser Stickers, er bindende for Chrisser Stickers.

3. Annullering af ordre
Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedrørende ordren. Chrisser Stickers kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Chrisser Stickers.

4. Leveringsbetingelser
Opgivne leveringsbetingelser er fastsat efter vort bedste skøn, men er uden forbindende for os, og forsinkelser berettiger ikke til andre misligholdelser end at hæve købet, og dette kun såfremt forsinkelsen er væsentlig. Oplyste leveringstider er ab fabrik. Medmindre andet er aftalt, sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Uanset om Chrisser Stickers afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vore leverandører samt andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives os. Vi forventer en normal leveringstid på 2-5 dage.
I forbindelse med serigrafiske opgaver forbeholder vi os ret til en over- eller underlevering på 10%.
Der faktureres for det faktiske leverede antal.

5. Forsendelse
Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt foreskriver andet. Med mindre andet skriftligt er aftalt afholdes fragtomkostningerne som følger.:
39,00 kr. pr. forsendelse under 1 kg og 85,00 kr. for forsendelser over 1 kg.
For forsendelser til udlandet tages en fast fragt på 149,00 kr.


6. Fakturering og betaling
Netto kontant - forudbetaling (vi fremsender en faktura til indbetaling), eller forsendelse pr. efterkrav mod normalt efterkravsgebyr. Beløb kan overføres til: reg.nr. 9001 kontonr. 4567013133 i Spar Nord Bank.
På producerede varer og ikke-lagervarer er der en leveringstid på ca. 5 arbejdsdage efter modtaget betaling. Ved ordrer under DKK 500,- forbeholder Chrisser Stickers sig ret til at fakturere et ekspeditionsgebyr på DKK 50,- pr. ordre.

7. Reklamation / Annullering
Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelse, og eventuel reklamation skal finde sted senest 8 dage fra modtagelse af varen. Medmindre andet er aftalt, skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til Chrisser Stickers i samme stand, som de blev modtaget.
Reklamationen berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare. Chrisser Stickers vil ikke kunne afkræves erstatning m.v. der overstiger varens værdi.
I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at Chrisser Stickers ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.

8. Returnering
Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt lagervarer, der er skåret efter mål, eller varer fremstillet med personlige præg, tages ikke retur. Leverede lagervarer tages retur efter forudgående aftale.
Krediteringen sker med 75% af den fakturerede værdi.
For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker for købers regning.

9. Ejendomsret
Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos Chrisser Stickers, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt.
Hvad vi har tilvejebragt til brug for leverancen såsom forarbejder, reproduktions- og trykmedia, bl.a. film, værktøj som f.eks. stanse-, prægeværktøj og lignende samt de hos os elektronisk lagrede materialer (logos, designs, tekster, billedmotiver m.v.) er Chrisser Stickers ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

10. Produktansvar
For skade på person eller ting hæfter sælger i det omfang erstatningsansvar kan pålægges denne. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

11. Tvist
Eventuelle uoverensstemmelser vedrørende Chrisser Stickers leverancer eller vedrørende forståelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser søges løst ved forhandling mellem parterne.
Hvis disse forhandlinger ikke fører til et resultat, vil en evt. retssag skulle anlægges ved dansk domstol og afgøres i henhold til dansk lov.

12. Nyhedsbrev

Alle kundeoplysninger og informationer om bestillinger bliver behandlet strengt fortroligt, og vil aldrig blive videregivet til tredjepart.

​I henhold til dansk lovgivning gemmes oplysningerne i fem år. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil din e-mail-adresse blive brugt i forbindelse med vores markedsføring indenfor de interesseområder, du via din tilmelding har givet samtykke til. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet ved hjælp af mail eller ved at kontakte Chrisser Stickers og dine oplysninger vil herefter blive slettet.

13. Ændring af oplysninger eller framelding af tjenester, mv.
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på nedenstående adresse.
14. Links til andre websites mv.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede sites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehavernes politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

15. Personlige oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand, medmindre du har samtykket hertil. Videregivelse kan dog ske i følgende tilfælde:
1. Videregivelsen er påkrævet ved lov
2. Videregivelsen er påkrævet i forbindelse med et retligt eller muligt retlig opgør
3. Videregivelsen er påkrævet for at fastslå, udøve eller forsvare vores lovmæssige rettigheder
4. Cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Se mere her


​ChrisserStickers
Mariendalsvej 18
8800 Viborg
mail@chrisserstickers.dk
Tlf: 87 25 74 77

 
PRODUKTER

Stickers, Bogstaver, Digital print, Skilte, Skiltesystemer, Klistermærker, Folier til montage efter mål.

Søg i webshoppen